fbpx

Algemeen

“Lesgeven vanuit de wensen en dromen van de leerling”

Algemeen

Wat ik erg belangrijk vind, is de leerling individueel goed begeleiden en lesgeven naar zijn/haar niveau. Daarom geef ik lessen op maat, voor iedere leerling verschillend. De 2 belangrijke doelen die ik aan elke les stel zijn dat er geleerd wordt, maar dat het vooral ook leuk en interessant is. Elke les zal uit verschillende onderdelen bestaan om de lessen fris en leuk te houden. Het leren bespelen van het instrument staat voorop. Ik probeer theoretische onderdelen zoveel mogelijk met kleine spelletjes op een leuke manier aan te leren, en toe te passen in de praktijk. Het leggen van een goede en brede basis vind ik erg belangrijk. Om goed aan te sluiten bij de wensen en interesse van de leerling vraag ik ze om naast het lesboek liedjes uit te zoeken die ze zelf graag zouden willen leren. Van deze liedjes schrijf ik complete bladmuziek, in een versie die precies aansluit bij het niveau van de leerling. Ik geloof dat zelf uitgekozen liedjes de beste motivatie naar boven haalt en dat daardoor het niveau het snelste omhoog gaat, mits deze op het juiste niveau uitgeschreven en gearrangeerd zijn. De lesboeken vallen buiten de lesprijs, maar kunnen wel voordelig bij mij gekocht worden. De bladmuziek die ik zelf voor de leerlingen uitschrijf zit wel bij de lesprijs inbegrepen. Ik streef ernaar om elk lesjaareen optreden te doen met alle leerlingen. Zo krijgen de leerlingen ervaring op het podium, wat zowel erg leuke als waardevolle ervaringen zijn!

Meer informatie over:

Lesdata

Wij volgen met de muziekschool het ritme van de basisscholen. Binnen de 40 lesweken van de basisschool, garanderen wij 36 lessen (36 wekelijkse of 18 tweewekelijkse lessen).

De reden dat er geen 40 lessen worden gegeven, is dat er naast de schoolvakanties ook nog enkele feestdagen in het rooster vallen. Ook kan het eens voorkomen dat een leraar tussendoor ziek is of om andere reden geen les kan geven. Afhankelijk van de tussenkomende feestdagen houden we 2-4 weken standaard over waarop door de docent afgemelde lessen kunnen worden ingehaald. 

Als een les door de docent tussentijds wordt afgemeld, zal gelijk aangegeven worden op welke inhaaldatum aan het eind van het schooljaar de les wordt ingehaald. Op deze manier hebben we de speelruimte om 36 lessen binnen de 40 schoolweken aan te bieden. 

 

We werken met een jaarcontract. Voor de zomervakantie komt een uiterste datum waarvoor kan worden doorgegeven als een leerling niet wil verlengen. Bij geen gehoor wordt het jaarcontract verlengt. Als een leerling toch tussentijds wil stoppen geldt een opzegtermijn van 3 maanden, en kan het te veel vooruitbetaalde lesgeld teruggestort worden. 

Het bedrag wordt voor de start van het nieuwe seizoen gefactureerd. De betaling mag in 1 keer overgeboekt worden, of kan in 2 of 10 termijnen per automatisch incasso worden geïncasseerd.   

Als een leerling niet aanwezig kan zijn in een les, is er geen mogelijkheid tot teruggave van het lesgeld. We hebben een online boekingssysteem, waarbij een leerling zelf kan kijken of het mogelijk is om een les te verzetten of op een ander moment in te plannen. Op deze manier maken we het mogelijk dat een leerling van elke betaalde les gebruik kan maken. Leerlingen krijgen altijd 48 uur voor de les een herinnering per mail.

  • “Beginnen met gitaarles als je 58 bent, is toch iets anders dan beginnen op je 14e. Ik heb Markes dus netjes gevraagd of ie dat wel zag zitten. Inmiddels zit mijn eerste maand les er op. Ik vijl de nagels van mijn greephand. Er verschijnt al eelt op mijn vingertoppen en ik vind het nog steeds leuk. Ik mag nog steeds komen van Markes. En dat blijf ik doen, met veel plezier.”
    Ger
    Gitaarleerling
  • “Wat ik erg fijn en positief vind aan de pianoles is dat mijn docent ook rekening houdt met mijn eigen muzieksmaak. Regelmatig komt er een stuk voorbij van mijn favoriete artiest. En als ik er qua niveau nog niet aan toe ben, dan maakt hij een eenvoudigere variant van, maar toch steeds met genoeg uitdaging.”
    Maartje
    Pianoleerling

Leerlingenconcert 2019

Leerlingenconcert 2018